Назад

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ на БТПП за условията за бизнес и инвестицииБТПП проведе за втори път анкетно допитване сред членовете на Палатата в периода 12-16 ноември 2012 г. с цел оценка условията за бизнес и инвестиране в България и настъпилите промени през 2012 - къде са уязвимите места на икономиката ни, къде са проблемните точки. Резултатите от проучването представят сферите, в които е необходимо да се осъществяват активни действия за подобряване на бизнес климата.

На днешната пресконференция Цветан Симеонов обобщи основните акценти от проучването. Главния проблем, който възпрепятства бизнеса през 2012 г., е неефективното административно обслужване - според 80% от фирмите. На второ място се отчетоха - честите изменения в нормативните документи, посочени от 76%. Повече от половината от фирмите се оплакват от корупция в публичните институции и конкуренцията от неформалната икономика – проблеми, свързани до голяма степен с първите два: бюрокрацията и непредсказуемостта в законите.
 
Ниското образование или липса на квалификация са пореден повод да спомена нуждата от промени в образователно-квалификационната система в България – коментира Цветан Симеонов. Обезпокоителни са данните, според които над 64% от фирмите имат проблеми при намирането на служители с подходящата квалификация/образование при наличието на почти 400 хил. безработни през второто тримесечие на 2012 г. и над 15,719 свободни работни места. 
 
Спрямо резултатите от 2011 г., когато БТПП проучи пречките пред бизнеса, не се наблюдава съществено подобрение. Единствено по-голямо намаление се регистрира при броя на фирмите, които са имали затруднения в достъпа до финансиране. 
 
Макроикономическата и фискална стабилност на страната, инфраструктурата и общата данъчна тежест са условията за бизнес, получили най-високи оценки през 2012 г. От друга страна фирмите са най-недоволни от съдебната система и таксите, които заплащат. 
 
През 2012 г. единственото при инфраструктурата, като част от изследваните условия за бизнес и инвестиции, преобладаващият брой фирми (59%), считат, че има подобрение спрямо 2011 г. Според членовете на БТПП най-голямо влошаване настъпва през 2012 г. спрямо 2011 г. в таксите, които плащат фирмите (според 65%), и законодателната среда и регулациите (според 52%). 
 
В заключение Цветан Симеонов отбеляза като положителен факт, че в институционално отношение 14% от бизнеса вижда подобрение в дейността на данъчната администрация през 2012 г. спрямо 2011 г., докато при работата на държавната администрация само 7% отчитат като положителни настъпилите промени.
 
Резултати от анкетата ТУК
 
 

10.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад