Назад

БТПП започна работа по проект “TRUST”, одобрен и финансиран по програма “Innovation Norway”

 

Днес Хенрик Мюнте, заместник директор на Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO) се срещна с Цветан Симеонов, Председател на БТПП. 
 
На срещата бе обсъдено партньорството между двете организации в рамките на проект TRUST – TRansparency for sUStainable social policy (Прозрачност за устойчива социална политика), финансиран по програма – „Иновация Норвегия” на Норвежкия Финансов Механизъм. 
 
Основна цел на проекта е подобряване на социалния диалог и трипартитното сътрудничество в България. Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца. 
 
В рамките на проекта ще бъдат извършени  проучвания и анализи на трипартитното сътрудничество в България, които целят да очертаят реалната картина на сътрудничеството,  да предложат решения и препоръка за подобряване на социалния диалог. Освен това ще бъдат проведени дискусионни срещи в 6-те региона за планиране за запознаване с резултатите от проучванията, ще бъдат представени добрите практики на Конфедерацията на работодателите в Норвегия, ще се отпечатат основните изводи и препоръки, произтекли от проучванията и дискусионните срещи.
 
Палатата е единствената работодателска организация с одобрен проект в рамките на  “Innovation Norway”.
 

05.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад