Назад

Заседание на Съвета на председателите на БТПП

На 3 и 4 декември се състоя среща на председателите на БТПП и Регионалните търговско-промишлени палати (камари). В рамките ѝ бе проведен семинар по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на тема: „Задължения и отговорности на Комитетите по условия на труд (КУТ) във връзка с осигуряването на ЗБУТ.

След семинара представителите на РТПП (К) представиха информация и споделиха добри практики за сътрудничеството си с местните органи и участието си в Съветите за тристранно сътрудничество на регионално равнище. Отчетено бе, че на местно ниво Регионалните палати (камари) са изключително добре представени и търсени при разглеждане на въпроси, касаещи местния бизнес. Председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна участниците с резултатите от работата на Асоциацията на Балканските палати и Бизнес съвета за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС). Обсъдени бяха  предложения за разширяване и оптимизиране дейностите на палатите за засилване на взаимното сътрудничество, обмяна на опит, създаване на нови дейности за издигане ролята на Единната система.
 

04.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад