Назад

Закриване на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012 в България 

БТПП се включи в заключителна национална конференция с международно участие на тема „Да бъдем активни – какво е необходимо? Възрастните работници на пазара на труда“. Конференцията се състоя днес в София.
 
Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика със съдействието на Европейска комисия във връзка с официалното закриване на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012 в България. Въвеждащо изказване направи Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика и Национален координатор на Европейската година за активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012.
 
Възрастните работници ще имат все по-съществената роля на пазара на труда, отбеляза в изказването си министър Младенов. 40 % от населението в България към февруари 2011 г. е на възраст 50 и повече навършени години, като всеки пети от тях е със завършено висше образование. По думите на министър Младенов образованието е предпоставка за поддържането на висока трудова мобилност и икономическа активност. Той отбеляза, че за периода 2005-2011 г. икономическата активност на населението на възраст 50-64 години нараства и през 2011 г. коефициентът на икономическа активност достига 58.2% .
 
 
През 2012 година Република България си постави за цел да насърчи създаването на устойчива култура на активен живот на възрастните хора, основаваща се на общество за всички възрасти. В рамките на тази цел бяха организирани и подкрепени дейности за поощряване на усилията на регионалните и местни органи, на социалните партньори, на гражданското общество и на бизнес средите за насърчаване на активния живот на възрастните хора и за оползотворяване на потенциала на бързо нарастващия дял на населението на възраст и над 50 години.
 
На конференцията бе представена платформа за дискусия относно бъдещето на пазара на труда в контекста на демографското застаряване на населението и на работната сила в Източна и Югоизточна Европа. По този начин ще се предоставят възможности за постигане и възпроизвеждане на целите на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012. Инициативата се подкрепя от широк кръг държави на Европейския континент в условията на глобализиращ се пазар на труда и сходни тенденции за застаряване на населението и на работната сила в региона.
 

04.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад