Назад

Стъпка към активизиране на търговските отношения с Казахстан

Предстои презентация на икономиката на Казахстан в БТПП


На 9 февруари 2010 г. в Българската търговско–промишлена палата се състоя среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и Н.Пр. Темиртай Избастин, Управляващ посолството на Казахстан у нас.

Дискутирани бяха процесите, които протичат в икономиките на двете страни. Гостът запозна г-н Симеонов с факта, че икономиката на Казахстан през 2009 г. регистрира икономически растеж от 1%. Цветан Симеонов изтъкна благоприятната данъчна среда в България, но и непредвидимостта в развитието на кризисните процеси у нас.

Разговорът се насочи към пътищата, които могат да дадат нова динамика на българо – казахските търговски отношения. Бяха обсъдени конкретни стъпки как конкурентоспособните български и казахски продукти могат да намерят най-лесния път до съответния пазар.

Г-н Симеонов и Н.Пр. Избастин се договориха за организирането на специална презентация, посветена на икономиката на Казахстан, инвестиционните възможности и пазарните специфики, като домакин на тази проява ще е БТПП. Срокът за осъществяване на презентацията, в която ще бъдат поканени водещи казахски бизнесмени и административни служители, е първото полугодие на 2010 г.

Двете страни се споразумяха, че сключването на съглашение за сътрудничество между търговско – промишлените палати на двете държави може да се окаже механизмът, който ще засили външнотърговските връзки. Това съглашение може да бъде факт още през април, когато ще заседава междуправителствената комисия България – Казахстан.


09.02.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад