Назад

Позиция на БТПП по предложението за въвеждане на данък върху лихвите по депозитиВъв връзка с появила се информация в медиите за въвеждане на данък върху лихвите по депозитите, Българска търговско – промишлена палата (БТПП), счита че към момента подобни предложения не са отразени в проекта на политиките на държавния бюджет за 2013 г., както и законите, които са поставени на обществено обсъждане. С това се нарушава принципа на тристранно сътрудничество залегнал в чл. 3 от КТ. 

Също така считаме, че евентуалното разпростиране на данъка върху лихвите по депозитите към местни физически лица ще се отрази в:

  • Намаляване на доходите на физическите лица.
  • Намаляване на спестяванията в банките: Въвеждането на данъка ще насърчи част от физическите лица да изтеглят своите депозити, за да не плащат данъци.

Трябва да се отчете и факта, че с въвеждането на новия данък ще се рефлектира негативно и на позицията на България в международните класации – Индекс на правене на бизнес (World Bank), Индекс на икономическа свобода (Heritage Foundation, Wall Street Journal), Най-добри страни за бизнес (Forbes).

С оглед гореизложеното, БТПП предлага, въпросът да бъде внесен за разглеждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Също така предлагаме, следното:

  1. ако бъдат приети тези промени, то лихвите по минимално гарантираният лимит по депозити, съгласно Закон за гарантиране на влоговете в банките, да бъдат необлагаеми, и
  2. местните физически лица да могат да ползват данъчно облекчение, като приспадат от годишната данъчна основа направените през годината лихвени плащания по кредити.

Текстът е подписан от председателя на УС на БТПП Цветан Симeонов и е изпратен  до г- н Симеон Дянков - вицепремиер и министър на финансите и председател на НСТС


22.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад