Назад

Действащи и пилотни проекти на GS1 представят на форума в БукурещДнес се проведоха първите пленарни заседания в рамките на Регионалния форум „GS1 в Европа”, в който участват и представители на Съвет GS1 България към БТПП*. Тематиката на сутрешната сесия обхващаше глобалните и регионални новини за дейността и стратегията на GS1. В рамките на сесията бяха представени действащи и пилотни проекти с акцент върху:

  • Стратегии на GS1 в Европа
  • BarCode - GS1 Испания
  • Logger for Staff / Quality of Gepir – проект, в който участва и GS1 България. Проектът предвижда разработване на приложение, което позволява да се извлече информация за легитимността на баркода на даден продукт и притежателя му чрез сканиране с мобилен телефон Въз основа на анализ на направените до момента сканирания от участниците в проекта бе изнесена информация за основни причини за появата на нелегитимни кодове, както и предложения как да се предотврати това.

Следобедната сесия разгледа иновациите в бизнес към бизнес (B2B) и бизнес към потребител (B2C) - приложения и стандарти. Представени бяха няколко пилотни решения за B2C. Основната им цел е да се улесни достъпът на потребителите до информация, публикувана от производителя или друг достоверен източник, като това да става по всяко време и място, използвайки мобилно устройство и стандартите на GS1.

През утрешния втори пленарен ден основна тема на заседанията ще бъде електронно правителство и как стандартите GS1 могат да спомогнат за неговото осъществяване и функциониране. Друга ключова тема е електронното фактуриране и как то се развива в Румъния. Представителите на GS1 Австрия ще демонстрират решението, което са приложили в своята страна, където над 30 милиона фирми и държавни организации притежават GLN номера и използват електронно фактуриране, а също така и много други електронни услуги за комуникация, базирани на стандартите GS1.

През втората част от пленарните заседания за утрешния ден ще бъде отделено внимание на проследимостта по веригата за снабдяване и маркирането на пресни продукти със символиката DataBar и ползите от използването й.

* Българската Търговско-Промишлена Палата е официален представител на България в Международната нестопанска асоциация GS1 от края на 1991 г. Дейността на Национаоналната организация GS1 се осъществява от Съвет GS1 България към БТПП.
**GLN – Global Location Number – се използва за идентификация на фирмата, като юридическо лице или на нейни физически локации (производствени или складови бази) в електронния обмен на данни. Формира се на база GS1 фирмен префикс.


17.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад