Назад

Електронното правителство и електронното фактуриране – във фокуса на форума „GS1 в Eвропа”През втория пленарен ден на Регионалния форум „GS1 в Европа“ председателят на БТПП и председател на Борда на GS1 България към БТПП Цветан Симеонов съобщи, че акцентът е поставен върху електронното правителство и електронното фактуриране. На днешните заседания са представени добри практики от използване на стандартите GS1 в публичния сектор в Румъния, Дания и Австрия. 

От 2005 година в Дания е въведено електронното фактуриране в публичния сектор. В тази връзка на фирмите са определени GLN номера по стандартите GS1. Решение за използването на GLN номера за идентификация на фирмите в електронния обмен на данни в публичния сектор е взето и от австрийското правителство. В Румъния електронното фактуриране ще се използва и за улеснено възстановяване на ДДС на фирмите. Правителствата и на трите страни имат изключително положително отношение към международните стандарти GS1 и използването на GLN номерата за идентификация на фирмите. GLN са уникални, валидни в цял свят, функционални и облекчават международния икономически обмен, като позволяват на фирмите да се идентифицират еднозначно спрямо своите международни партньори и облекчават комуникацията между тях. Използването на глобални стандарти за идентификация, комуникация и описание на процесите може да бъде сравнено с използването на единен език. 
 
Факт е, че в България за идентификация на фирмите успешно се използва БУЛСТАТ номер. Той е уникален, но на национално ниво и възможностите му са сравнително ограничени. Според Цветан Симеонов, крайно време е да се премине към използването на трансграничен идентификатор, какъвто е GLN номерът. Освен идентификация на фирмата като юридическо лице, той позволява идентификация и на по-ниско ниво, като филиали на фирмата, нейни производствени или складови бази, рампи и други, чак до ниво складова клетка.
 
Правителствата на Дания, Австрия и Румъния са уверени в успеха да наложат на публичния сектор използването на GLN номерата. Това е важна стъпка към създаването на електронно правителство. Заедно с електронното фактуриране - според фактите и данните, представени на форума, и както обобщи Цветан Симеонов - това ще доведе до:
 
Висока степен на събираемост на задълженията на фирмите към бюджета
Ограничаване на корупцията в държавния сектор
Съкращаване на разходи, чрез преминаване от хартиен към електронен вид на документите при въвеждане на електронните фактури към публичните институции.
 
При завръщане на делегацията от форума получената информация ще бъде предоставена на компетентните органи. БТПП ще организира срещи с отговорните институции в правителството, на които да бъдат обсъдени възможностите за доусъвършенстване на услугите на нашата администрация с използване на глобалните стандартите GS1.

18.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад