Назад

Конференция по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”

БТПП е за обвързване размера на таксите с разходите по предоставянето на съответните услуги
БТПП участва във встъпителната конференция по проект: „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран по Оперативна програма “Административен капацитет”. Основна цел на проекта е да се постигне по-добро административно управление посредством въвеждането на нова политика за таксите, която се основава на ясни принципи и правила.

Очакваните резултати от проекта са изработването на нова концепция за таксите, която да бъде придружена с оценка на въздействието върху социално–икономическите отношения, бюджета и специалното законодателство по отношение на таксите.
 
В рамките на проекта ще бъдат изследвани съществуващите регулаторни режими и на тази база ще бъде изготвен правно-икономически анализ.
 
Позицията на БТПП по въпроса за административните такси, която многократно е изразявана пред правителството, посочва необходимостта от обвързване на таксите с разходите по предоставянето на съответните услуги.
 
Въпросът за таксите е пряко свързан и с предложенията на БТПП за намаляване на регулаторните режими, въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие в специалните закони, разширяване на броя на услугите, предоставяни от държавата и общините по електронен път. 
 
Пряко свързано с темата за административните такси е и предложението за нормативно регламентиране на аутсорсинга на административни услуги от публичната администрация на бизнес организации, които имат капацитет да ги предоставят. Практиката на БТПП показва, че обслужването на фирмите от страна на бизнес организациите става по-бързо, по-качествено и с по-малко разходи, отколкото в публичната администрация.
 

18.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад