Назад

Среща с представители на Палатата на Хераклион, Гърция

 Алифиеракис Манолис, президент на Търговско-промишлената палата на град Хераклион, и предприемачи от района на остров Крит посетиха БТПП. Двете палати участват в няколко съвместни проекти – GREEN, WE – EEN и PROCEED.


Освен хода на изпълнението на тези проекти, на среща с председателя на БТПП бяха обсъдени инициативи за развитие на отношенията между двете палати в посока насърчаване на контактите между предприемачи от двете страни. Г-н  Манолис изрази готовност да посрещнат представители на български фирми и да организират срещи с потенциални местни партньори.

Търговската палата на Хераклион представлява интересите на около 20 хиляди фирми от различни сфери на икономиката.


10.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад