Назад

БТПП обучава свои колеги от Търговско – промишлена палата на Беларус в рамките на проекта “EU - TOUCH” Партньори по проекта “EU – TOUCH” са БТПП и търговско – промишлените палати на Белгия, Холандия и Беларус. Основната цел на проекта е да създаде дългосрочно сътрудничество между търговските палати от ЕС, които да предложат трансфер на ноу–хау и добри практики  на палатите от Източното партньорство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна).
По този повод БТПП беше домакин на обучение за колегите от търговско – промишлената палата на Беларус  в периода 25 – 27.09.2012 г. Експертите се запознаха подробно с услугите, които БТПП предоставя на своите членове при издаване на сертификати, легализация на документи, преводи, организиране на бизнес делегации,  участие в проекти, провеждане на панаири и семинари, както и с дейността на Арбитражния съд. Гостите проявиха интерес към Доброволния единен търговски регистър на БТПП, предоставящ информация за профилите на фирмите. Регистърът е идеална база за осъществяване на контакт и бизнес сътрудничество между членовете на палатата.
Експертите от Беларус се срещнаха с Председателя на БТПП, с когото обсъдиха подписването на Меморандум  за развитие на двустранно сътрудничество. Основната цел на меморандума е да се разшири сътрудничество между палатите на двете страни чрез редовни срещи, на които ще се обсъждат възникнали проблеми, обмяна на стажанти и участие в проекти от взаимен интерес. Очакванията са Меморандумът да бъде подписан до края на годината, за да може сътрудничеството  между  палатите да стартира.

03.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад