Назад

Първо заседание на Консултативния съвет за подпомагане на МС при формиране на държавна политика за защитата при бедствия

Състоя се първото заседание на Консултативния съвет за подпомагане на МС при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия, в което взе участие Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Представена бе рамката за действия от Хиого за периода 2011-2013г. и функциите на националната платформа. Разгледаха се идеи и предложения за дейности, които да бъдат включени в годишната работна програма на Съвета. Основното предложение беше стратегия за намаляване на риска от бедствия, другите бяха следните: изготвяне на доклад за напредъка по изпълнението на Рамката за действие от Хиого за периода 2011-2013г. и изпращането му до Секретариата на Международната стратегия за намаляване на бедствия на ООН (UNISDR);  изготвяне на насоки за обучения в областта на защитата при бедствия; провеждане на информационни кампании за рисковете от бедствия и реакции при бедствия; разработване на методики за анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия; застрахователен пул за защита срещу катастрофичните рискове; координация във връзка с изграждането и интегрирането на системи за мониторинг; планиране на финансови средства за защита при бедствия.

В подготовка на заседанието БТПП също изпрати своите предложения, които може да видите тук.

08.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад