Назад

БТПП подкрепя всички инициативи, насърчаващи трансграничното сътрудничество в Дунавския регион

Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе участие в семинар “Дунавски клъстер на знанията – инструмент за сътрудничество и солидарност в Дунавския регион“. Инициативата заслужава подкрепа, защото дунавският регион е добра база за разширяване на сътрудничеството и защото акцентира върху иновативния подход.

 

Това не можа да бъде реализирано в рамките на Лисабонската стратегия, но очакванията на Палатата са, че ще намери своето развитие по линия на нови инициативи.

 

Срещата днес е и подготовка към едно голямо събитие в Нитра - Словакия на 13-14 ноември 2012г. – Словашки бизнес форум с участието на фирми от  европейския, но и извън европейски регион. На форума ще присъстват словашкият премиер – Роберт Фицо и Бойко Борисов. 


04.10.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад