Назад

РАБОТНА СРЕЩА „СТАНДАРТНО МАРКИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ЕДИНИЦИ“
  В БТПП
се проведе работна среща с представители на водещи търговски вериги на българския пазар
, организирана от Съвет GS1 България към БТПП. Повод за срещата е въвеждането на логистични етикети върху доставните единици за приема им в търговските вериги, с което се цели  осигуряване на ефективна проследимост на продуктите и оптимизация на логистичната верига. Решението предвижда използването на съвременни технологии и стандарти, по- конкретно стандартите GS1 за логистичен етикет, в отговор на изискванията, заложени в Регламент (ЕС) № 178/2002, Регламент (ЕС) № 178/2002 и проекта за изменение на Закона за храните в частта, касаеща проследимостта.
  На срещата бяха представени основни положения от стандартите
GS1 за идентификация на търговски и логистични единици и бяха обсъдени изискванията на търговските вериги към техните доставчици относно маркирането на доставните единици. Постигнато беше решение тези изисквания да бъдат съгласувани и съобразени със стандартите и по този начин да се облекчи работата на доставчиците по нововъведенията, които трябва да направят при тяхното изпълнение.

 


27.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад