Назад

Първа работна среща на БТПП по Adriatic-Danube-Black sea Multimodal platform


В периода 17-21 септември 2012г. в гр. Триест, Италия се проведе първата работна среща по проект ADB Multiplatform: Adriatic-Danube-Black sea Multimodal platform. На срещата бяха установени контакти с партньорите по проекта и бяха определени конкретните отговорности на всеки един от тях. 

Българската търговско-промишлена палата започна работа по този проект от 24 април 2012 г.

ADB Multiplatform е проект със срок на изпълнение 30 месеца по Програма за трансгранично сътрудничество “Югоизточна Европа”. Партньори на БТПП по проекта са 41 национални и регионални публични и неправителствени организации от общо 13 страни - България, Австрия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Албания, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Украйна. 

Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата ж.п мрежа и речна система в Югоизточна Европа.

В съответствие със стратегиите и политиките на Европейския съюз, проектът предвижда следните дейности:
Проучване на същестуващото законодателство в областта на транспорта и неговото съответсвие към законодателството на ЕС;
Проучване на същестуващите методи за локализация и проследяване на пратки в ж.п транспорта;
Проучване на използваната речна информационна система по река Дунав;
Хармонизиране на прилаганите митнически процедури;
Създаване на центрове за мултимодален транспорт в редица страни, сред които и България. Подобен тип център ще обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта и логистиката, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски. 


За повече информация, можете да се свържете с нас:
Дирекция “Европейска интеграция и европейски проекти”
Мариана Танчева тел.: (+359 2) 8117 508 mtancheva@bcci.bg
Наталия Дичева тел.: (+359 2) 8117 416 bcci_projects@bcci.bg

21.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад