Назад

Представителните на национално равнище организации на работодателите поискаха възобновяване работата на НСТС 
Представителните организации на работодателите се обърнаха с писмо до Заместник министър-председателя и Председател на НСТС г-н Симеон Дянков с писмо, в което поискаха възобновяване работата на НСТС.

Представителните на национално равнище организации на работодателите констатират спиране работата на НСТС и настояват на основание чл.9, ал 3 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество ( ПОДСТС), за най-скорошно свикване на заседание на НСТС за обсъждане на следните въпроси:
1. Проект на Бюджет 2013 г.
2. Преглед за изпълнение на мерките (антикризисни мерки) по Решение № 180/01.04.2010г.
3. Придвижване от председателя на НСТС на промените в ПОДСТС и изготвяне на законопроект от Министерски съвет за легализиране на мерките по пенсионната реформа, предложени от национално представените организации на работодателите и синдикатите и консенсусно приети на заседание на НСТС.

Подписали 

Васил Велев АИКБ

Божидар Данев БСК

Цветан Сименов БТПП

26.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад