Назад

БТПП настоява при въвеждането на продуктова такса върху полимерните торбички да се изготви предварителна оценка на въздействието
Днес се проведе кръгла маса на тема: „Социалният, икономически и екологичен ефект от въвеждането на продуктова такса върху полимерните торбички”. Тя е част от поредицата събития, включени в информационната кампания «Защо българските полиетиленови торбички?» на Българска асоциация «Полимерии» (БАП), стартирала в края на август т.г. Мотото на кампанията е „Мисли логично, живей екологично!”.

Кампанията е по повод изменение и допълнение на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци,  която влиза в сила от 01.10.2012 г.

По информация от БАП, в редица държави от ЕС, като Австрия, Финландия, Франция, Германия и др., няма такава такса, а за други държави таксата е минимална.

БТПП представи принципно становище по темата, като на първо място обръща внимание на факта, че веднъж вече беше увеличена тази такса и без да се анализира въздействието и без да се направи ясна оценка на резултатите се пристъпва към новото й увеличение. 

Отново сме изправени пред парадоксалното поведение на българските чиновници да приемат „на сляпо” всяка директива/ регламент, без да има икономическа оценка и без да си дават ясната сметка, че точно от данъците, с които облагат бизнеса, получават своите заплати. По аналогия с увеличаването на акцизите, експерти и анализатори считат, че с тези мерки ще спаднат постъпленията от данъци и осигуровки за бюджета, ще се подпомага сивия сектор и ще се насърчава контрабандата с полиетиленови торби от чужди държави. 

От икономическа гледна точка въвеждането на такава такса би затруднило едно производство – полимерни производни – и би го поставило в неравнопоставено положение с другите страни от ЕС.
От гледна точка на екологията въвеждането на такава утежняваща такса ще има и негативен екологичен ефект – посегателство на горските масиви с цел производство на хартиени торбички.

БТПП настоява, когато се въвеждат административни мерки, да се изготви предварителна оценка на въздействието, така както предвижда законът. 

25.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад