Назад

БТПП проведе своя есенен Съвет на председателите



 
На 24 септември в Пловдив се състоя заседание на Съвета на председателите от Единната система на българските търговско-промишлени палати (камари), което БТПП традиционно провежда в рамките на Пролетния  и на Есенния международен Пловдивски панаир.
 
Членовете на Съвета - председателите от Единната система на БТПП и 28-те регионални търговско-промишлени палати (камари), обсъдиха актуални организационни въпроси, както и проблеми, касаещи икономическото развитие на страната.
 
Набелязани бяха мерки за усъвършенстване на дейността на представителствата на бизнеса  на регионално равнище.
 
Разгледана беше подготовката на становища по актуални икономически въпроси. Споделени бяха добри практики от дейността на регионалните палати.
 
Предмет на обсъждане бяха и задачите, свързани с предстоящото провеждане за 13 път на проучване на ЕВРОПАЛАТИ за "Бизнес климата в ЕС". За целта ежегодно се събират данни от 70 000 фирми от европейските страни. Заедно с Регионалните ТПП БТПП ще анкетира и обобщи данните от над 600 фирми.
 

25.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад