Назад

БТПП представи 14-та класация ТОП-100 за водещите фирми в българската икономика

НОВО: ТОП 100 издание 2012 г. (pdf format) 

За 14-та по ред година БТПП представи изданието "ТОП 100 Фирми водещи в икономиката на България през 2011 г.", в което са резултатите на най-успешни компании в България. В процеса на подготовката му са обработени данните от годишните финансови отчети на 5 340 фирми, които произвеждат 76,94% от БВП. 70% от първите десет фирми в различните класации са членове на БТПП.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов постави акцент, че София - град, област и Югозападният регион, произвеждат почти 50% от брутния продукт на страната. Първият извод, който трябва да направим е, че разпределението на икономиката в страната е неравномерно. Компетентните власти трябва сами да си направят финансите и програмите. Ние няма да пропуснем да им го напомним и на следващите управляващи е необходимо да се вземат мерки за едно по-равномерно разпределние на икономиката в страната. Вижда се че едно или 2 предприятия в определен регион  са добре работещи и малкo градче може да се издигне тук в нашата класация на нивото на един областен център. По критерия печалба на  100 лв. приходи от продажби, първите 100 фирми имат по 50 лв, а продават нещо за 100 и от него печалбата им е 50. За такива печалби могат да си мечтаят фирмите, тази година средната печалба е в размер 1,200 000 лв. срещу 772, почти двукратно увеличение. 

Класирането е с доказана в годините формула за обективност и критерии утвърдени в практиката като показатели за динамичност и рентабилност. В изданието са публикувани първите 100 най-успешни компании по традиционните ни критерии:
Изменението на нетните приходи от продажби през 2011 спрямо 2010 г.;
Печалбата на 100 лв. приходи от продажби през 2011 г.;
Печалбата на 100 лв. собствен капитал през 2011 г.
Методологията на класациите по трите критерии включва само фирми приключили 2011 г. с печалба и реализирали приходи от продажби над 100 хил.лв. през 2010 г.
Допълнително в изданието е включена класация, показващи първите 50 фирми в България, успели да постигнат положителен финансов резултат през 2011 г. покривайки значителни загуби от 2010 г.
Друга класация представена в ТОП 100 е с регионален аспект – представя първите 10 фирми, класирани по размера на нетните приходи от продажби през 2011 г., в националните райони за планиране.

Основните изводи от класацията на БТПП за ставащото в икономиката през 2011-та година:
Когато икономиката на страната показа слаб растеж от 1.7% през 2011 г., 100-те фирми с най-висок ръст на приходи от продажби достигат 252%. Основната част са от сектора на търговията – 48%, но забележително е, че в период на спад на строителството, фирмите от този бранш имат дял от 13% - повече от всяка от отделните индустрии.
Първите 100 фирми класирани по максимална величина на печалбата спрямо вложения собствен капитал достигат средно по 112 лв. печалба на 100 лв. капитал. Рекордната стойност е 271 лв. печалба на 100 лв. капитал. Водещи са: търговията (37%), услугите (28%) и индустрията (23%), като промишлеността основно е представена от текстила. 
В третата класация - по реализираната печалба на 100 лв. приходи от продажби, изненадващо секторите услуги (35% дял) и индустрия (21% дял) се оказват с повече фирми от търговията, която заема първо място в предходните две класации. От промишления сектор най-много са фирмите, произвеждащи машини и оборудване. Фирмите достигат средно 50 лв. печалба на 100 лв. приходи от продажби, а средната печалба е 1.2 млн.лв. през 2011 г. 
Микропредприятията са най-динамичните и рентабилни фирми в България с основен дял в трите класации от 73%. Средните и малките фирми са 26%, а големите – 1%. В териориално отношение най-много са фирмите от София (40% от всички), следват големите градове като Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора.
Фирмите от индустриалния сектор и най-вече с основна дейност производство на храни, напитки и тютюневи изделия, както и от текстила, са компаниите в страната, които през 2011 г. с постигнат положителен финансов резултат успяха да покрият реалзираните загуби от 2010 г. 
Очевидно, че това са лидерите в икономиката ни и можем да направим извода, че ако няма някаква рязка промяна на ситуацията, както се вижда - има възстановяване, което ще продължи и в бъдеще.
Фирмите в класациите и основно МСП ни вдъхват оптимизъм като показват, че българската икономика е жива и че те са основният потенциал за нейното бъдещо развитие.
Селкото стопанство за наше учудване показва добри резултати и потенциал, въпреки неравностойното субсидиране, но се нуждае от повече внимание: то има дял 15% във фирмите с най-висока рентабилност на приходите от продажби и 6% дял в класацията за преодоляване на негативния резултат от 2010 г.

На работилите по обработката на информацията за Класацията бяха връчени дипломи. В тази програма на БТПП участваха ученици от  Националната Търговско-банкова гимназия, която е основана през 1912 година от Софийската търговско-индустриална камара.  В работата участваха и ученици от Националната финансово-стопанска гимназия, която се явява приемник на основаната през 1913 година  по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско-индустриална камара и Софийска мъжка търговска гимназия.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ НАГРАЖДАВАНЕТО И ОТ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 14-ТАТА ГОДИШНА КЛАСАЦИЯ.

Защо в класацията Топ-10 не излизат на първите места големите монополни фирми на пазара – на този въпрос на TV7 отговори председателя на Палатата ВИЖТЕ ВИДЕОТО21.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад