Назад

Повече информация за поддържане на конкурентна среда за българския бизнес 

На 19 септември 2012г. Председателят на БТПП се срещна с доц.д-р Светослав Спасов, съветник към политическия кабинет на Министър-председателя на Република България и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките.


Доц. Спасов изпълнява функциите на посланик на България в постоянното представителство на нашата страна към ООН, ОССЕ, многостранните режими за неразпространение и експортен контрол и Агенцията на ЕС за основните права, базирани във Виена.

На срещата г-н Спасов представи основните приоритети на своята мисия и обсъди с председателя на БТПП възможностите за взаимодействие с цел намиране и използане на допълнителни възможности за българския бизнес при работата със международните организации. Беше дискутирано върху възможностите за проактивна позиция в редица агенции и комитети на ООН, чиито становища и предложения касаят пряко фирмите. Сред коментираните бяха неизползваните до край възможности в периметъра на Агенцията по атомна енергия, Агенцията за индустриално развитие, Комитета на ООН за международно търговско право и др.

Бе договорено тясно сътрудничество за постигане и поддържане на конкурентна среда за бизнеса в страната. Доцент Спасов ще бъде информиран всекидневно от БТПП за най-важните въпроси от значение за 52 хиляди фирми-членове на Палатата и за българската икономика като цяло от един независим източник.


20.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад