Назад

Съвременни технологии логистични етикети по стандартите GS1 и DataBar за уникално маркиране на стоки с променливи тегла

Заседание на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП


 
На 20 септември 2012 г. се проведе 3-тото редовно заседание на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП за 2012 г. Домакин беше Екофарм Груп АД, чийто изп. директор г-н Петър Велев е член на Бюрото. Заседанието се проведе в офиса на Джи И Фармасютикълс ООД в Ботевград.
Освен регулярното утвърждаване на списъка с новоприетите членове на GS1 България на заседанието беше представена информация за приложение на стандартите GS1 в борбата с фалшивите лекарства и проведения в тази връзка форум, организиран съвместно с АRPharm и Български Фармацевтичен съюз.
 
Обсъдена беше и акцията на търговските вериги за въвеждане на логистични етикети по стандартите GS1 върху доставните единици и необходимостта от въвеждането на DataBar за уникално маркиране на стоки с променливи тегла и кодиране на партиди. Активността на търговските вериги е в отговор на желанието да се отговори на законовите изисквания за осигуряване на цялостна проследимост, като се използват ефективни, съвременни технологии За да се облекчат доставчиците е предвидено използването на стандартизиран подход за маркиране GS1, но е необходимо изискванията на веригите да се прецизират и да се провери съответствието им със стандартите GS1, за което GS1 България може да бъде много полезна. Освен да отговори на законовите изисквания използването на съвременни технологии и стандартни решения води до системна оптимизация.
Друго интересно приложение, върху което се работи в рамките на дейността на GS1 България е системата за отчитане на присъствие на мероприятия с използване на радиочестотната технология и електронен код EPC. Дейностите по разработване и тестване на системата продължават.

За въпроси използвайте   http://gs1bg.org/lang_bg/contact.php

21.09.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад