Назад

Проект”ПЛАТО” – нова възможност за българските фирми да повишат професионалната си квалификация и бизнес контактите

На 10 ноември в БТПП се проведе първата среща на фирмите, определени да участвуват в проект „ПЛАТО”.

Българската търговско-промишлена палата изпълнява проект „ ПЛАТО” по Програмата за сътрудничество между Фландрия и Централна и Източна Европа. Лидер на проекта е Търговската палата на Източна Фландрия (Гент, Белгия), а партньори са търговско-промишлени палати от Румъния, Сърбия и България. Основните цели на проекта са да подпомогне развитието на менажерските умения на ръководителите на малки и средни предприятия (МСП)  и да допринесе за интернационализацията на тяхната дейност.

Проектът „ПЛАТО” е стартирал в Белгия през 1990 г., а от 2000 г. до сега е реализиран в над 10 европейски държави, Египет и Южна Африка. Разрастването на „ПЛАТО” го превръща в международна мрежа,  като българските фирми, участници в проекта ще станат част от международната „ПЛАТО” мрежа.

Българските фирми за участие в проекта са избрани в съответствие с изискванията на проекта и тяхното членство в Палатата. В проекта ще участвуват 38 МСП от различни браншове на икономиката.

На 26 и 27 ноември т.г. в гр.Ниш – Сърбия ще се проведе първата международна среща на ПЛАТО-групите от България, Румъния и Сърбия. По време на срещата ще се обменят добри практики за успешен бизнес и иновативни бизнес идеи, професионални умения в областта на инвестиционната политика на фирмите, управление на финансите, маркетинг и позициониране на пазара и т.н.

До края на проекта са планирани провеждане на бизнес срещи в  Белгия, България и Румъния, както и обучения по различни теми, имащи за цел разширяване на собствения бизнес и професионалните умения за неговото управление.

Фирмите, членове на БТПП, участвуващи в проекта демонстрираха своя искрен интерес и надежда, че в периода на икономически трудности ще имат възможност да работят върху професионалналната си квалификация и разширяването на бизнес партньорства.


10.11.2010 г.
Назад