Назад

Среща с пакистански фирми от провинция Пунджаб

На 3 ноември 2010 г. пакистанска бизнес делегация посети БТПП. За втори път през тази година на Палатата е домакин бизнес делегация от провинция Пунджаб, след подписаното през месец април споразумение за сътрудничество между Търговско-промишлената палата на гр. Гужрат и БТПП. Пакистанската делегация включваше фирми, производителки на текстил, керамика, вносители на машини, съоръжения и търговци.
Провинция Пунджаб е най-голямата провинция в страната и един от най-развитите промишлени и селскостопански райони - производител на машини, промишлени стоки, мебели, текстилни изделия, ориз и подправки.
В срещата взе участие Н.Пр. г-жа Каусар Ахсан Икбал, посланик на Пакистан в България. Представени бяха и инвестиционните възможности в двете страни. Инвестициите в текстилната промишленост, енергетиката и селското стопанство се ползват благоприятен режим в Пакистан.
Активизирането на двустранните отношения между двете страни е факт, особено след като Пакистан откри свое посолство в София през 2009 г., но въпреки това търговския стокообмен запазва ниските си нива. Делът на Пакистан в търговията ни с азиатските страни е 1,5% за 2009 г. Салдото е традиционно положително за нашата страна, а в периода 2008 г. и 2009 г. няма регистрирани пакистански инвестиции в  България по данни на БНБ. 
Посещението бе още една крачка към активизиране на контактите между бизнес средите и икономическите връзки между двете страни. Пакистанската страна използва възможността да покани още веднъж българските фирми да инвестират в развиващият се енергиен сектор и в инфраструктурни проекти. Отправена бе покана за посещение на българска бизнес делегация в Пакистан през 2011 г. 

03.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад