Назад

Цветан Симеонов на Международната конференция ИНДУСТРИЯ И ИНОВАЦИИ 2010
Ще илюстрирам как БТПП работи, за да подпомогне развитието на нашата икономика и свързването й с иновациите. От една година насам съкратихме изключително много използването на хартия. Всичи колективни органи на палатата работят през интернет, цялата информация е достъпна с парола. Така пестим огромни количества хартия. Нека да си представим какво ще означава, ако това се случи и на държавната администрация. За съжаление електронното правителство още не сме го видяли, но ние ще продължаваме да провеждаме тази политика.
 Още нещо – преди мен ораторът говори за енергийната ефективност на сградите. БТПП в новата си сграда, когато я реконструира, направи така, че тя е от енергиен Клас А и затова сега имаме като бонус 10 години да не плащаме данък сгради. Това са конкретни стъпки и ние трябва да даваме пример, да показваме на нашите членове , на българските фирми, че това е възможно.
 Третият пример е от практиката на нашия Арбитражен съд. Известни са недостатъците на българската съдебна система и сроковете, в които тя се произнася обикновено. В момента вече имаме внедрена система за дистанционен достъп през интернет до документацията по всяко едно от делата. Това спестява многобройни копия на всяко дело поне в два екземпляра, допълнително създаването и съхранението на резервно досие. Допълнително се копираха фотокопия на доказателствата. Представете си какво става и като добавим копия за няколко вещи лица, това също изискваше нови и нови копия. Всичко това вече е в един екземпляр и който адвокат е получил права да представлява страната, през интернет и без да губи време, влиза си в документацията по своето дело, разглежда си заключенията, така и документацията е винаги достъпна. Същата възможност има всеки от арбитрите и назначените вещи лица. И нещо много важно – чували сте за загубени дела. Нашето дело във фирмено отделение на съда, също беше изчезнало, добре че го съхранявахме и след промените. Това сега няма да може да се случва, няма да може едно недобросъвестно лице, да отиде и докато се запознава с документацията да скъса лист с най-важното доказателство, което решава делото.
  С тези няколко примера искам да покажа, че за всеки има възможност да работи за енергийната ефективност, всеки има възможност да даде своя дял за постигането на тази толкова важна цел. Ще завърша с един от въпросите, които беше зададен в предишния панел и на министър Трайчо Трайков – ние в БТПП констатираме, че от десетки години у нас осезателно липсва обучение по предприемачество. Аргументите на г-н Симеонов може да проследите във видео файла.


28.10.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад