Назад

Работодатели искат общ закон за браншовите организации

Председателят на Българската търговско-промишлена палата г-н Цветан Симеонов се срещна с д-р Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието и храните по повод изготвения от министерството проект на Закон за браншовите организации на производителите и


Проектът, който правителството прие през октомври, беше коментиран в духа на притесненията на БТПП, че възприетият подход създава прецедент за приемането на закони за браншовите организации във всички отрасли, който ще има като отрицателна последица създаването на различна регулирана или нерегулирана, по-благоприятна или не среда за организациите в различни отрасли.
Г-н Симеонов информира за притесненията, изказани на последната среща на браншовите организации при БТПП, заради тенденцията въпросите за представителството в отделните браншове да се определя от отделни закони. С тях често се въвеждат нови критерии и режими. По този начин ще минат години, докато публично-частното партньорство намери отражение във всички браншове. По думите на г-н Симеонов, по-добрият подход е приемането на общ закон за браншовите организации, обща уредба, която да бъде в синхрон и с останалото действащо законодателство, което е един от основните дефекти на предложения от МЗХ проектозакон. Този проект е фокусиран твърде тясно в постигане на целите за финансиране от европейски източници, без да се държи сметка за действащите вече закони, без да се отчитат съществуващите вече организации. Според БТПП в проектозакона липсват критерии за оценка представителността на отделните организации по броя на членовете и на заетите във всеки сектор, което е основно изискване при всички процедури за признаване на представителност за работодателски организации.
В предлагания проект съществуват опасения, че може да се стигне до задължително членуване и до възможност за намеса на държавни органи в работата и подготовката на становища. Вижда се колко специални договори се сключват, при които администрацията ще е решаваща. Това все са лостове, които могат да влияят върху самостоятелността на неправителствените организации на бизнеса – смятат от БТПП. Най-страшни са предпоставките за финансиране от бюджетни източници, защото по цял свят се знае, че една от предпоставките да се приема една работодателска организация за представителна и за свободна и да изразява мнението на своите членове, е тя да не получава финансиране от държавата.
Представителите на БТПП изказаха препоръка управляващите още веднъж да помислят дали не е по-подходящо да се ускори приемането на общ закон за браншовите организации и ако е необходимо нещо да се добави в сектора на земеделието, с оглед специфичните условия за работа там. Сегашният законопроект за браншовите организации на производителите и преработватели на земеделска продукция трябва да претърпи сериозни промени в дискусиите му в парламента. В срещата участваха председателят на Съвета на браншовите организации при БТПП Милчо Бошев и Мариана Кукушева, председател на Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България.

03.11.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад