Назад

Министерски съвет отново призна БТПП за представителна организация
С огромно удовлетворение уведомяваме българското общество за това, че с решение на Министерски съвет от днес, 25 юли 2012 г., БТПП е призната за представителна организация на работодателите на национално равнище. 

Използваме случая да благодарим на всички, които подкрепиха и помогнаха най-голямата неправителствена организация на бизнеса в България да получи това признание.

Разчитаме, че всички, които от неосведоменост или криворазбрано упорство искаха тя да бъде изключена от тристранния диалог, ще преразгледат своите позиции и ще приемат подадената от БТПП ръка за една по-креативна работа в полза на българската икономика.

Обединението на усилията за работа в полза на България е два пъти по-важно сега – в дни на изпитания и трудности.
 
Решението на Министерски съвет:
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0228&n=3900&g=

25.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад