Назад

Цветан Симеонов приветства участниците в Конференцията „Търговски , митнически и транспортни улеснения , електронен бизнес и порт комюнити” на БАКБА 
Приветствие на Цветан Симеонов председател на БТПП към участниците в Конференцията „Търговски, митнически и транспортни улеснения, електронен бизнес и порт комюнити” на БАКБА

За Българска търговско-промишлена палата, представляваваща повече от 52 000 компании, 100 членове на браншови организации и 28 Регионални Палати на територията на България, темите на  днешната дискусия са изключително важни. Първо,защото имаме интересно съвпадение- нашето Министерство на транспорта, представлявано тук от заместник-министър Кичев, също е отговорно за българското електронно правителство. Поради това решенията, които ще бъдат взети ще достигнат до отговорните по въпроса български власти, и надявам се- ще бъдат взети под внимание.
 

На второ място - комуникационните системи за управление в пристанищата имат изключително важна роля в приближаването на България  към Шенген, с оглед даване на по-голяма сигурност и проследимост на стоките. В този смисъл проследимостта на стоките и търговията по електронен път е също ще става решаваща. Този вид обмена на стоки и предоставяне на услуги не е достатъчно развит в България, и това придава допълнително значение на темите, фигуриращи в графика на днешната конференция.

Относно нашите действия в помощ на търговията, ние вече предоставихме чрез нашия уебсайт специална програма, непосредствено  предназначена за  всеки един бизнес в България и чужбина- наречена е Еcomgrid, която е безплатно достъпна до края на годината. Това е платформа, базирана на същата схема на опериране като Фейсбук, и досега- няколко месеца по-късно- ние имаме вече десет хиляди хиляди членове на тази платформа. Ние каним всички Вас, и всички Ваши партньори да се регистрирате в нея за да започнете да работите през интернет.

 
Бих желал да напомня, че има определено напрежение между българските доставчиците и големите вериги магазини и супермаркети на интернационални и мултинационални компании, тъй като първите твърдят, че са налице несправедливи условия в договорите помежду им. Точно затова е необходима алтернативата на Еcomgrid - защото тази платформа за електронна търговия премахва нуждата от посредници, каквито са големите вериги, и така всяка компания получава директно възможността да предоставя услугите си, да определя цените си, и да съставя договорите си спрямо собствените си нужди. 
Улесняването на митническите процедури при търговията и всички административни и други формалности е също от особено значение за Търговската Палата - повече от сто години тази институция работи в тази посока, и ние ще продължим да подкрепяме всички, подобни на днешното събития, с цел да постигнем една по-добра икономическа обстановка за всеки един бизнес в България- бил той роден или чуждестранен. Ние се отнасяме по един и същ начин към всеки бизнес, свързан с нашата страна, и всеки инвеститор, избрал България.
Относно стандарта GS1 , който би могъл да се използва за улесняване на процесите в търговията, и за предоставяне на проследимост на стоките тук имаме специален говорител по въпроса. Както знаете, GS1  е световна организация, която предоставя стандарти за електронната търговия, за обмяна на информация, ЕDI Standards. Тук имаме специален лектор, който е именно изпълнителният директор на GS1 България- г-н Христо Содев, който по-късно-ще бъде на Ваше разположение за консултации.
Тези консултации са в пълно съответствие с всички главни мeждународни  стандарти. Все-още няма споразумение между всички търговски вериги, но в същото време Международната Митническа Организация, Свeтовния пощенски съюз, НАТО и много други  вече са приели стандарта на GS1 за обмен на информация. Затова ние Ви предлагаме тази лекция и тя определно ще ви е от полза.
 

И накрая - но не и на последно място - благодаря на г-н Петков, на целия му екип и партньори, че организираха това значимо събитие  - искам да им обещая, че винаги занапред ще разполагат с нашата подкрепа за организирането на такъв вид събития и мероприятия, така че заедно да можем да подобрим обстановката за бизнеса в България.


Изпълнителният директор на GS1 България Христо Содев направи презентация на тема “eCom, the right way to do business”, в която накратко представи стандартите на GS1 за електронен обмен на данни. Тези стандарти за обмен на информация, позволяват по електронен път да се реализира целия търговски цикъл по веригата на снабдяване - от оферирането на стоки, даване на поръки, авизо за доставка, транспортни инструкции до фактурата за плащане. Чрез приложение на стандартите за електронен обмен на данни (EDI) GS1 eCom – GS1 EANCOM и GS1 XML, значително се съкращава времето за обработка на документите, техническите грешки се свеждат до минимум и, което е най-съществено - електронните съобщения се обработват автоматично от съответните приложения. Стандартите GS1 за електронен обмен на данни са напълно синхронизирани със тези, разработени от UN/CEFACT. В тази област GS1 успешно си партнира със Световната митническа организация, UN/CEFACT, Европейската комисия и други международни организации. Беше представена и концепцията на GS1 – “Order to cash”.

17.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад