Назад

Среща в БТПП с изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Председателят на БТПП и експерти от Палатата се срещнаха с Камелия Лозанова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта (АЗ). Г-жа Лозанова и нейният екип представиха визията си за по-нататъшното сътрудничество между БТПП и АЗ и дадоха положителна оценка за изпълнението на проекта на БТПП по ОП "Развитие на човешките ресурси" като социален партньор. 

Особено внимание се обърна на значимостта на целите на проекта и по-специално на усилията за предотвратяване на проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения, защото това води до нелоялна конкуренция.
Отчете се доброто сътрудничество между двете организации в реализацията на дейностите по проекта. И двете страни изразиха виждането си за необходимостта от намаляване на административната тежест по проектите и обсъдиха възможностите за оптимизиране на процеса.
Обсъдени бяха въпроси за други важни проекти, управлявани от АЗ, като  "Първа работа" и "Подкрепа за заетост", които според БТПП са изключително важни за преодоляване на младежката безработица.

23.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад