Назад

БТПП и Шератон София Хотел Балкан разширяват сътрудничеството си 
Новоназначеният генерален мениджър на Шератон София Хотел Балкан Атанасиос Пантазис посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата. Гостът бе запознат с услугите, които БТПП предлага в подкрепа на бизнеса, както и с приоритетните на Палатата в краткосрочен и дългосрочен план.

Във връзка с услугите, които Шератон София Хотел Балкан предлага на свои гости и корпоративни клиенти при организиране на международни срещи, форуми и конференции, бе отчетено ползотоворното сътрудничество с Палатата. Бяха договорени възможности за организиране на бъдещи съвместни мероприятия при оптимални за бизнеса условия.

Г-н Пантазис изрази удовлетворение от съвместната дейност и подкрепи предложенията за разширяване на сътрудничеството и предлагане на благоприятни конкурентни условия в подкрепа на българския бизнес

20.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад