Назад

В БТПП покана за участие в Шестия бизнес форум на Словашката агенция за развитие на инвестициите и търговията (SARIO)

 

В БТПП гостува г-н Томаш Бичан, заместник посланик на Република Словакия в България, който разговаря с председателя на БТПП г-н Цветан Симеонов. Поводът бе поканата за участие на България като страна – партньор в Шестия бизнес форум от Словашката агенция за развитие на инвестициите и търговията (SARIO). Събитието е планирано за края на месец октомври или началото на ноември 2012г и е предназначено за специализирани икономически субекти, предимно в областта на енергетиката, машиностроенето, автомобилната, електротехническата, химическата и дърводобивната промишлености и в областта на информационните технологии. 


Всяка година във форума участва страна-партньор. В предишните издания са участвали Р. Чехия, Руската федерация, Р. Франция и Р. Сърбия. В последния бизнес форум са участвали 49 чуждестранни фирми и 90 словашки фирми. Бизнес форумът съвпада със заседанието на смесената българо-словашка консултативна комисия за икономическо сътрудничество, което определя и участие на представители на правителството на България и Словакия. 


България ще участва с общ щанд, където 10 избрани български фирми ще изложат продукцията си за да представят България по най-добрия начин. Фирмите, които не са включени в общия щанд ще могат да изложат продукцията си в предназначени за тази цел места. Двустранните срещи  в рамките на бизнес форума ще бъдат организирани от Словашката агенция за развитие на инвестициите и търговията (SARIO), осигурявайки бизнес партньори за всички участници.


Посолството на Словашката република в България в сътрудничество с Дунавския клъстер на знанията и компания Реминг Консулт А.Д. организират уоркшоп в началото на месец октомври 2012г. на тема „Дунавски клъстер на знанията – инструмент на сътрудничество и солидарност в Дунавския регион”. В рамките на уоркшопа ще бъдат представени реномирани словашки фирми от областите: инфраструктура, енергийна ефективност, пречиствателни станции за отпадъчни води, организация на градско паркиране и под.  В заключителната част ще има брифинг за медиите и коктейл, даван от Н.Пр. Карол Мистрик, посланик на Словашката република в София и компания Реминг Консулт АД. 


Заинтересованите фирми следва да изпратят  потвърждение за участие на електронен адрес: licko.reming@abv.bg  или телефон 0879314328 в срок до 15 август 2012г. На участниците ще бъде изпратена официална покана с подробна програма, както и информация за фирмите, които ще бъдат представени. За двустранни срещи ще бъдат осигурени отделни помещения.

19.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад