Назад

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОЦЕНКИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020

 В зала „Средец” на хотел Шератон Междуведомствената работна група към Съвета за развитие организира публична дискусия по оценката на изпълнението на националните стратегически програми и предприсъединителните програми на ЕС и по съгласуваността на НПР: Б2020 със стратегическата рамка на европейско, национално и регионално ниво.

 

В срещата взе участие и Председателя на Българската търговско-промишлена палата.

 

По време на дискусията бяха направени следните препоръки:

  • по възможност да се намали броят на стратегиите
  • по отношение на националните стратегии да се прилага интегрираният подход, гарантиращ тяхната взаимообвързаност
  • да са ориентирани към очаквани резултати и да допринасят за социалното и икономическото сближаване на европейско, национално и регионално равнище
  • при финансиране на изпълнението им да не се разчита само и единствено на средствата от ЕС, а да се изхожда предимно от националните приоритети и потребности
  • стратегиите, освен да се промотират в публичното пространство, да ангажират по-пряко целевите си групи с тяхното изпълнение
  • да се предвидят конкретни форми на партньоство в реализацията им
  • да се гарантира тяхната устойчивост, като за тази цел в самите стратегически документи да се предвидят индикатори за оценка на устойчивостта

 

Освен това бе отбелязано, че НПР: Б2020, като дългосрочен национален програмен джокумент за развитието на страната през следващия програмен период и изходна база за програмиране на стратегическите документи е съгласувана изцяло с целите и приоритетите на Стратегия: Европа 2020.


19.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад