Назад

Ръководителят на СТИВ Берлин посети БТПП

 В рамките на годишните срещи на задграничните ни търговски представители с българските делови среди, ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси в Берлин Галина Лалева посети БТПП и разговаря с председателя на Палатата. Обсъдени бяха широк кръг въпроси, свързани с двустранната търговия, инвестициите и туризма в контекста на икономическата ситуация в ЕС. 

Отбелязани бяха изключително здравите основи на сътрудничеството и ролята на търговските палати от двете страни за тяхното надграждане. Разгледани бяха и предстоящи инициативи за създаване на контакти между потенциални партньори. 
Германия е водещ външнотърговски партньор на България. За 2011 г. износът за Германия заема 11.93% от общия износ (1-во място), а вносът от Германия заема 10.99% от общия внос (2-ро място след Русия). Стокообменът през 2011 г. отбеляза ръст 27,8% (по данни на МИЕТ). Независимо от тази положителна тенденция, по време на срещата бе отбелязано, че има неизползван потенциал в двустранната търговия.

25.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад