Назад

БТПП проучва испанския опит за подкрепа на предприемачи

Представители на търговски палати от мрежата на БТПП и от български общини са на работно посещение в провинция Валенсия – Испания, по проект Интегрирана услуга за предприемачи на Националната асоциация на общинските служители в България, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките русурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Първият ден бяха представени възможностите на Института на малкия и среден бизнес във Валенсия (IMPIVA), който разработва политики за насърчаване на иновациите на правителството на Валенсия в областта на малките и средни предприятия. Института IMPIVA реализира сътрудничество с публични субекти (университети, университетски институти, обществени и изследователски центрове, търговски камари, професионални и местни агенции за развитие) и частни (бизнес училища, асоциации, фондации и корпоративни клубове) за генериране и прехвърляне на резултатите от научните изследвания, знания и умения на бизнеса за управление. Чрез IMPIVA Испанската служба за патенти и търговски марки дава достъп до бази данни и изпълнява всички формалности по регистрация на правата за индустриална собственост.
Последва среща за представяне на Търговската Камара на Валенсия. От две години членството в камарата вече е доброволно, а услугите й нарастват. Търговската камара на Валенсия регистрира нови фирми и предлага всички административни процедури, необходими за започване на нов бизнес. Камарата организира курсове за предприемачи и дава съвети за подготовка на бизнес план. Бизнес инкубаторите към Камарата осигуряват помещения за нови компании и дават подкрепа за предприемачите в началото на техния бизнес.

Сред услугите се включват CABI (търсене на информация за външната търговия), CACEX (въпроси и отговори по отношение на външната търговия), DIAPEX (оценка на международната търговия), Регистър на международни компании и чуждестранни търговски проучвания. 
Много от процедурите и голяма част от документацията за износ също се подготвят от Търговската Камара на Валенсия, като сертификати за произход на стоки, установяване на истинността на търговските документи, карнети АТА, визи и други.
Последва запознаване с мисията и дейностите на Асоциацията на Ла Рибера Алта (Център за предприемачи) Сдружението включва 35 общини  и е на името на река, която протича през долината и заедно с нейните притоци е естествен гръбнак на региона. Това е предимно селскостопански район, който основава икономиката си главно в отглеждане на портокали и ориз, традиционно от осемнадесети век. Индустрията е доминиращ сектор от втората половина на двадесети век.
Центърът за предприемачи Ла Рибера Алта обслужва население около 220000 жители и е създаден по проект на местното правителство със средства от ЕС. Услугите, които предоставя Рибера Алта в повече от 80 на сто от случаите са предназначени за фирми на еднолични търговци и предприемачи.
 
Представянето на Асоциацията завърши с покана за участие в Европейски младежки проект  по програмата на ЕС, „Младежта в действие”.

25.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад