Назад

Обществена консултация „Разпределение на финансирането на националната програма за развитие – БЪЛГАРИЯ 2020 по приоритети” 
В една от залите на Министерски съвет днес се проведе обществена консултация на тема „Разпределение на финансирането на Националната програма за развитие – България 2020 по приоритети” (НПР-Б2020). В дискусията участва и БТПП. Обсъдени бяха целите и приоритетите на НПР - Б2020, както и индикативното разпределение на националните и европейските средства по представените приоритети. Стана ясно, че над 106 млрд. лв. от национално, европейско и друго финансиране /ПЧП/ ще са необходими за постигането на набелязаните цели на страната до 2020 г .


Съветникът по европейски въпроси в БТПП Беата Папазова, предложи в НПР Б2020 да залегнат механизми, които да гарантират изпълнението на набелязаните цели, както и да се увеличи размерът на средствата, предвидени за иновации и инвестиции. На този етап те представляват едва 1/3 от средствата за борба с бедността.  Обосновката за предложението бе, че заетостта е най-важният фактор за преодоляване на бедността и че е рационално фокусът в разпределението на средствата да бъде върху развитието на бизнеса за откриване на нови работни места, както и върху развитието на човешките ресурси. 


Г-жа Папазова препоръча още през следващия програмен период усвояването на европейските фондове да бъде тясно обвързано с постигнатите резултати, удовлетворението на целевите групи, социалното и икономическо сближаване на регионите в страната, както и с реалния му ефект върху постигането на националните цели и приоритети. Във връзка с публично-частното партньорство като допълнителен източник на финансови средства представителят на БТПП предложи министерствата да обявят в кои сфери предвиждат реализирането на проектите да се осъществява чрез ПЧП.Участници в дискусията предложиха при бъдещето изразходване на средствата да се ограничат т.нар. „меки мерки”, а да се наблегне на инвестиционните проекти. Отбелязано бе, че иновациите са фактор за растеж във всички области и се предложи те да се изведат на хоризонтален принцип, както е изискването за опазването на околната среда.Като новообособени приоритети през следващия програмен период ще са електронното управление и откритото управление, като за последното е предвиден механизъм и за обратна връзка.

17.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад