Назад

БТПП ще участва в Конференция за търговски и транспортни улеснения, електронен бизнес и порт комюнити системи 
На 16 юли в София, Гранд Хотел София, се открива тридневна Конференция за търговски и транспортни улеснения, електронен бизнес и порт комюнити системи.

БТПП е сред организаторите на събитието и ще представи приложения на стандартите GS1 за електронна търговия и по-специално стандартите GS1 eCom, който е съвместим с UN/EDIFACT. GS1 eCom са глобални стандарти за обмен на електронни бизнес съобщения (EDI) и предоставят ясни указания за създаване на електронни версии на различни видове бизнес документи, които се разменят между търговските партньори.

Специално внимание по време на конференцията ще бъде отделено на концепцията Single Window (обслужване на едно гише) за улесняване на търговията, която позволява на търговците извършващи международна (трансгранична) търговия да представят нормативно изискваните документи на едно единствено място или пред един единствен орган. Такива документи обикновено са митнически декларации, заявления за издаване на разрешителни за внос/износ и други допълнителни документи като сертификати за произход на стоки и търговски фактури.

Очаква се в рамките на форума да бъде подписан меморандум за намерение - първата стъпка към  създаване  на Национален съвет за търговски и транспортни улеснения. Целта на съвета е координация и създаване на Национална електронна система за търговия и транспорт (подсистеми транспорт, търговия, банки, администрация).
За контакти и допълнителна информация:
Георги Петков, Intermodal & Shortsea Promotion Center
Т/Ф 052 60 10 11, Т 052 600 468
Е-mail: office@shortsea.bg  ;  George.Petkov@shortsea.bg

13.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад