Назад

Нов проект за управление на отпадъците, третиране на метални и пластмасови повърхности и производство на електронни и електрически компоненти 
Проект Wizard of the Environment: Enterprise Europe Network (WE_EEN) се изпълнява от Българската търговско-промишлена палата в партньорство с още десет члена на Enterprise Europe Network – технологични и изследователски институти и търговско-промишлени палати. Целите на проекта:

да намали въздействието от дейността на МСП върху околната среда
да помогне европейските МСП да превърнат екологичните предизвикателства в икономически възможности
да подобри осигуряването на екологични услуги за МСП чрез мрежата Enterprise Europe Network в следните специфични икономически сектори: управление на отпадъци, обработка на метални и пластмасови повърхности и производство на електронни и електрически компоненти.
Какви са предимствата за българските МСП?

Фирмите получават безплатна първа консултация със специалист, осигурена чрез съфинансиране по проекта. Консултантът ще извърши анализ с цел реализиране на потенциални  икономии и намаляване на разходите, вследствие  на екологичното сертифициране. Мрежа от утвърдени институции и организации ще предостави информация и серия от обучения по екологични теми и услуги за представители на МСП.

За повече информация: http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/we_een/description.htm

12.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад