Назад

БТПП в подкрепа на организациите за текстил и облекло


Председателят на БТПП - Цветан Симеонов проведе среща с Валерия Жекова – председател на БАПИОТ (Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил ),   Йордан Беловодски – изпълнителен директор на Браншова организация за текстил и облекло в Кюстендил (БОТО) и  Васил Лазаров - фирма YAKI


Обсъдени бяха най-често срещаните проблеми между българските производители от текстилния бранш, както и дискутирани възможностите  за  утвърждаване на българските фирми производители на европейския пазар.

Констатирано беше, че част от западните клиенти избират България отново, заради по-качествените продукти , по-качествената работа и спазването на сроковете за доставки по договорите, което е положителна тенденция за България.

 Секторът  “производство на облеклото“ обхваща около 5% от индустриалното производство в страната. А именно защото е един от най-големите работодатели,  в Европейските програми и в процеса на планирането, трябва да се отразят по широките му интереси. 
Поставен бе и въпросът за обединяване на усилията за провеждане на бъдеща изложба .

05.07.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад