Назад

В програмата на БТПП за 2012 г. има дейности по проекти с уникално съдържание

БТПП използва нови управленски подходи и организационни решения, като реагира гъвкаво на бързо променящата се бизнес среда и развива своя иноваци


 
Дейности на БТПП по проекти през 2012 г.
БТПП през последните години натрупа значителен експертен потенциал при планиране, разработване и управление на проекти. По този начин Палатата използва нови управленски подходи и организационни решения, като реагира гъвкаво на бързо променящата се бизнес среда и развива своя иновационен капацитет. 
В програмата на БТПП за 2012 г. са предвидени дейности по проекти с уникално съдържание за решаване на сложни нестандартни проблеми. 
Днес представяме 3 от проектите за 2012 г., разработвани от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти” към Палатата. Допълнително ще представим и останалите проекти, както и конкретни предстоящи инициативи, свързани с тях.

Проект „Link2Media”
Работата по проекта започва през 2012 г. по линия на 7-ма рамкова програма. Целта е да се създаде адекватен «софтуерен продукт», базиран на нови технологични решения, който ще анализира и филтрира информацията, публикувана в продуктови каталози, блогове, социални мрежи и медии, и ще подпомага малките и средните предприятия по отношение маркетинговото им позициониране. 
БТПП ще работи в сътрудничество с технологични институти и бизнес организации от Гърция, Италия, Испания, Ирландия, Румъния и Турция. 
Намерението на партньорите е да създадат и тестват «нов софтуерен продукт», който ще помага на МСП да се информират за мястото си на пазара и заемания от тях пазарен дял, както и да използват ефективни канали за реклама на своите продукти и услуги. 
60% от разходите по проекта се финансират от Европейските фондове за развитие на иновациите и 40% от партньорите по проекта.

Проект ”Saggittarius”
Проектът се изпълнява по Програмата за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа” от 19 национални, регионални, публични и неправителствени организации от България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Хърватия и Молдова. 
Целта на проекта е насърчаване на предприемачеството в туризма, обединяване на усилията по опазване и мобилизиране на културните и исторически ценности, обмен на опит и добри практики. 
Планираните дейности и очакваните резултати по проекта са свързани с насърчаването на инвестициите в неразвити културно-исторически обекти, изграждането на туристическа инфраструктура около тях, рекламирането им и пренасочването на туристическите потоци към нови културно-исторически дестинации в Югоизточна Европа. 

Българската търговско-промишлена палата е координатор на: 
• онлайн обучение по предприемачество на млади дипломанти и работещи в сектор туризъм, които ще получат и европейски сертификат; 
• организиране на „Пътуващ музей” , който ще бъде отворен за посещение в София, Атина и Киети (Италия), чрез използване на модерни компютърни терминали; 
• организиране на Виртуална библиотека с информация за добри практики в планирането и управлението на културно-историческото наследство в страните от Югоизточна Европа; 
• подготовка на материали и продуциране на рекламен филм за културно-историческото наследство в страните от Югоизточна Европа.
 
Проект „Recultivatur”
В проекта участвуват 14 партньорски организации от България, Унгария, Гърция, Италия и Румъния.
 Проектът цели да подпомогне развитието на религиозния туризъм в Югоизточна Европа. Той е специфичен и тъй като България няма опит в развитието на този вид туризъм разчита на опита на Италия и Гърция, като страни превърнали културно-историческите си и религиозни паметници в атрактивни обекти за развитие на туризма. 
Българската търговско-промишлена палата ще координира дейностите по: 
• създаване на модели и решения за по-добро и устойчиво управление на активи, свързани с религиозния туризъм; 
• трансфер на „добри практики” в развитието на региони, притежаващи потенциал в сектора; 
• създаване на „Агенции за развитие на религиозния туризъм” във всяка страна, участваща в проекта, които да осигурят устойчивост на проекта и пилотно да стимулират развитието на определени обекти; 
• създаване на международна организация, която да обедини националните агенции и да участва в 4 международни туристически изложения, на които да промотира дестинациите и услугите, предлагани в държавите участници в проекта. 

За допълнителна информация по изброените проекти: 
тел.: (02) 988 34 82, e-mail: projects@bcci.bg

30.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад