Назад

Председателят на ПП Другата България посети БТПП

 
Божидар Томалевски - председател на политическа партия "Другата България", посети БТПП и разговоря с председателя на Палатата Цветан Симеонов. Обсъдени бяха теми, свързани с българската икономика, в контекста на платформата и приоритетите на партия "Другата България". 
Акцент бе поставен на пенсионната реформа и усъвършенстването на българското законодателство в материята по несъстоятелността и въвеждането на предпазния конкордат, какъвто има в редица европейски държави. 
Изразено бе общо становище, че несъстоятелността като институт не може да бъде оставена като единствена процедура при неплатежоспособност, особено в условия на икономическа криза.

23.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад