Назад

Българската търговско-промишлена палата остава най-голямата организация на българския бизнес

Май само едрия капитал ще участва в НСТС


 

Заради големия интерес, който се проявява към случая с приетите от Парламента промени в КТ, които се отнасят и до БТПП, уточняваме следното:
Приемането на въпросния текст в Кодекса на труда на второ четене в пленарна зала не означава, че всички пътища за спиране на това решение са изчерпани. От последните дни има решения на колективните органи за управление на БТПП, които настояват да бъдат използани всички методи за недопускане такова решение да влезе в сила. Ръководството на Палатата продължава да е убедено, че мястото на БТПП е в консултативния орган за тристранно сътрудничество, защото това решение на Парламента не съответства на международните стандарти. 
Абсолютна инсинуация е твърдението на заинтересуваната от отстраняването на БТПП организация на едрия бизнес КРИБ, че някога по някакъв повод е споменавано от Европейската комисия или от когото и да било, че БТПП е неточният социален партньор. Напротив, БТПП продължава да е член на Международната организация на работодателите , без каквито и да било съмнения в нейната годност да защитава интересите на бизнеса.
Българската търговско-промишлена палата си остава най-голямата организация на българския бизнес, призната като работодателска в международен план.
Дължни сме да отбележим още, че законотворците не взеха предвид препоръките на Международната организация на работодателите формулировките, които щяха да отразят международните стандарти. Иначе правителството има още какво да направи, за да помогне на КРИБ, да се представи по-добре като работодателска организация, като впише един ден в закона, че членството в тази организация е задължително. 
От решението на парламентарното мнозинство най-жалкото е, че малкият и средният бизнес в България се лишава от представителство в тристранния диалог. Макар този бизнес навсякъде по света да е важен елемент, съставна част от икономиката, особено в условията на криза. В нито една страна не се допуска такова неглижиране на малкия и среден бизнес за сметка на едрия капитал. Да, този капитал също има своето място в тристранния диалог, той също трябва да бъде представен, но да се чува само и единствено неговия глас, ще е грешка за едно демократично общество, особено за страна-член на ЕС.


ВИЖТЕ ОЩЕ >> СТЕНОГРАМА ОТ ДЕБАТА ПРЕДИ ВТОРОТО ЧЕТЕНЕ 298 ЗАСЕДАНИЕ 15-12-2011

ВИЖТЕ ОЩЕ >>  Правителството направи необходимото, за да остави без представителство малкия и средния бизнес в НСТС

16.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад