Назад

Има потенциал за разширяване на стокообмена ни с Монголия

 
Новият представител у нас на Търговско-промишлената палата на Монголия г-жа Чулуунцецег Балдандорж посети БТПП. Тя бе придружена от д-р Очир Пунцагдаш, министър-съветник, и Баттур Сайнбаяр, търговски съветник към Посолството на Монголия. 

Председателят на БТПП сподели, че сътрудничеството с Търговската палата на Монголия датира от 1973 г., като съвместните инициативи са насочени към насърчаването на търговските връзки между предприятия от двете страни. Обменя се информация и се дискутират въпроси от двустранното сътрудничество със стратегическо значение за икономиката на двете страни. 

Гостите отбелязаха, че за втора поредна година монголската икономика отбелязва двуцифрен растеж – 25%. Монголия е една от най-богатите на полезни изкопаеми страни в света и региона, разполага със запаси от въглища, уран, мед, флуорит, злато и др. На добивната промишленост се падат около 40% от БВП и 65% от износа. Като потенциални области за сътрудничество бяха очертани хранително-вкусова промишленост, туризъм (ловен и риболовен), строителство на инфраструктура, обработка на отпадъци и др. Търсят се български специалисти – инженери и технолози за минната промишленост, млечната промишленост (производство на сирене и кашкавал), отглеждането на зеленчуци.

По време на срещата бе договорено посещение през следващата година на бизнес делегация, организирана от ТПП на Монголия.

...............................
По данни на МИЕТ през 2010 г. взаимният стокообмен е увеличен два пъти в сравнение с 2009 г. През първите 3 месеца на 2011 г. той се състои само от български износ за 0.4 млн. щ.д. (вина от прясно грозде; медикаменти; шоколад и други хранителни продукти  и др.).

20.12.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад