Назад

Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП, София 15.12.2011Българска търговско-промишлена палата организира Кръгла маса за учредяване на Дискусионен клуб при БТПП за обсъждане на мерки за ограничаване на сивия сектор при трудовоправните и осигурителните отношения.

Учредяването на клуба е във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Участието в срещата е безплатно

Допълнителна информация можете да намерите ТУК


07.12.2011 г.

Видео:

Назад