Назад

Извънредно: Промяна в мястото на провеждане на Международен симпозиум „Междууниверситетски мрежи и технологии за кръгова икономика и зелен преход“БТПП Ви информира че Международен симпозиум „Междууниверситетски мрежи и технологии за кръгова икономика и зелен преход“ ще се проведе на нова локация - бул. Дунав 78, Аудитория 7. Датата остава 20 май.

Симпозиумът се организира от широко партньорство между университети, бизнес и нестопански организации по идея на Българска търговско-промишлена палата и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив.

Съорганизатори на събитието са още: Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР), Университет по хранителни технологии (УХТ), Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията (АПИУИ), Аграрен университет – Пловдив, Химикотехнологичен и металургичен университет - София (ХТМУ), КЦМ – Пловдив и др.

Медиен партньор на симпозиума е Българска телеграфна агенция (БТА).

Програмата включва два основни панела: Идеи и технологии за формиране и развитие на „Глобална рециклираща индустрия” и Добри национални и световни практики за формиране и прилагане на технологии за кръгова икономика и зелен преход чрез изграждане на междууниверситетски мрежи.

Специално участие ще вземат представители на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ с представяне на добри практики по проектите ИНВЕСТ и Invest for excellence in regional sustainability – INVEST4EXCELLENCE.

Поканени са учени и представители на бизнеса и на институциите да представят свои идеи и виждания за подобряване на обмена на информация и на технологиите за кръгова икономика и зелен преход.

Симпозиумът ще е място за срещи и дискусии на учени и специалисти от различни научни и индустриални направления за обсъждане на възможности за създаване на „глобална рециклираща индустрия” и на мрежи и съвети за събиране и обмен на качествена информация и технологии за кръгова икономика и зелен преход.

За допълнителна информация: uard@uard.bg

За заявяване на участие: https://forms.gle/MouNqhE34MrMuV4R6

Предварителна програма: тук


16.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад