Назад

Нова възможност за подпомагане връзката между български работодатели и хора от трети страни на пазара на труда у нас

Фондация достъп до права запозна Цветан Симеонов с иновативна платформа за свързване на бежанци и мигранти с работодатели


Председателят на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ Цветан Симеонов проведе среща с екипа на Фондация достъп до права /ФАР/. Основна тема на разговора бяха възможностите за подпомагане връзката между български работодатели и бежанци и хора от трети страни в рамките на пазара на труда.

На фона на задълбочаващата се криза за работна ръка, която заплашва нормалното функциониране на редица български компании, Симеонов разговаря с Валерия Илариева, председател и Мария Нецова, координатор от Фондация достъп до права. Българската търговско-промишлена палата се стреми да отговори на предизвикателствата, които среща бизнесът в България в търсене на квалифицирани и подходящи работници. В тази връзка бяха изпълнени няколко проекта по линия на Фонд Убежище, миграция и интеграция – IMMIJOBS, RIDE и ERIAS. Усилията в посока разширяване на възможностите за наемане на чужденци и хора от трети страни в България също продължават.

Колегите от ФАР представиха иновативна платформа за трудова заетост, създадена в партньорство с Агенцията на ООН за бежанците. Тя предоставя възможност за свързване на бежанци и мигранти с работодатели. Платформата е стартирала официално в края на месец февруари 2024 г. и е достъпна на 7 езика (български, английски, руски, украински, арабски, пущу и фарси). На нея се публикуват обяви за работа и статии на различна тематика с полезна информация, свързана с трудовите права на бежанците и мигрантите. 

Фондация достъп до права ФАР поддържа база данни на активно търсещи работа бежанци, мигранти и работодатели. Към момента около 450 чужденци са заявили, че търсят работа в страната ни. Част от тях са висококвалифицирани, а Други са с различни компетенции и опит. Основните страни на произход са Украйна, Сирия и Афганистан, като освен майчиния език много от бежанците говорят английски, руски и турски език.

ФАР има лиценз за трудов посредник. Финансирането на дейностите на платформата за заетост се осъществява от Агенцията на ООН за бежанците, за това работодателите не дължат такси за трудовото посредничество. Работодателите могат да обявят свободните работни места  чрез попълване на форма на платформата за заетост в секция "публикувай обява". Следва контакт от страна на ФАР с цел подписване на договор за посредничество. След това обявите за работа се публикуват на уебсайта и каналите на ФАР в социалните медии. Фондацията модерира групи на бежанските общности в страната на четири езика - украински, руски, пущу и арабски, които също използва за разпространение на обявите за работа от работодателите.

Бе договорено активно сътрудничество между БТПП и ФАР.

Повече информация можете да намерите в  статия, насочена към работодателите -"Как да наемете бежанци на работа?", кратко видео представяне и презентация.

За контакти: Мария Нецова, Фондация достъп до права, www.farbg.eu https://www.refugeelight.bg https://www.statelessness.bg тел.: +359 88 4 456 162 Facebook: https://www.facebook.com/farbg.eu


14.05.2024 г.

Още новини:

Видео:

Назад