Назад

Правителството и АОБР съвместно ще разработват програми за алтернативна заетост при затваряне на въглищни централи

Представители на членовете на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) – БТПП, БСК, КРИБ, АИКБ, проведоха среща с министър-председателя акад. Николай Денков, министъра на енергетиката Румен Радев и представители на правителството.

Коментирани бяха теми, касаещи протестите на работещите в енергийния сектор:

  • оптимизация на тристранния диалог
  • състояние на човешките ресурси в страната
  • енергийната и ресурсната сигурност.

Цветан Симеонов, председател на БТПП и ротационен председател на АОБР за 2023 г., заяви, че е доволен от проведената среща. Според него, голяма част точките, залегнали във вчерашното споразумение с енергетиците и миньорите са приемливи. Обявените от правителството инвестиционни намерения са правилната стъпка за осигуряване на алтернатива за заетост на стачкуващите работници от енергийния сектор.

„Ще е добре прозрачността при инвестиране да се осигури чрез системата на обществените поръчки, за да могат всички желаещи кандидати от България и чужбина да се включат. Засега пазарната икономика не е измислила и наложила по-добра схема“, заяви Цветан Симеонов. Той сподели, че енергийният преход трябва да започне още сега, за да се спазят европейските изисквания, да има техническо време за изграждане на инфраструктурата, хората да имат време за преквалификация и така да бъдат избегнати социални сътресения.

Според Симеонов, редно е държавата да помисли за стимули за работодателите, наемащи служители от сектора, за да може преходът да премине плавно. В тази връзка той отбеляза споделеното от „Соларна Академия България“ по време на срещата, че по техни изчисления минимум 2000 специалисти не достигат в соларната енергетика.

Добри Митрев, председател на Българската стопанска камара (БСК), подчерта, че  важното, по което трябва да се работи в създалата се ситуация, е бъдещето на хората, на регионите, на икономиката, въобще - на страната ни.

„Споразумението вече е факт, всички трябва да го изпълняват. По-големият разговор е този за бъдещето. За бъдещето на хората, които работят в тези региони, за бъдещето на енергийната ни система, за бъдещето на индустрията ни, на икономиката и на цялото ни общество. Този разговор не може да бъде заключен в споразумение от 7 точки. Това е процес, който трябва да се развива. АОБР подкрепя исканията на хората за сигурност на бъдещата им заетост. Не подкрепяме обаче начина, по който те се изразяват. Много по-цивилизовано ще бъде, ако всички страни по спора седнат на една маса, за да обсъдят възможностите за постигане на една балансирана позиция, от която всички да са удовлетворени. България е държавата, която най-драстично е съкратила въглеродните си емисии от 1990 г. насам“, каза Добри Митрев и подчерта, че АОБР и държавата трябва да кажат ясно на протестиращите от енергийния сектор, че ще бъдат разработени алтернативи и те няма да загубят заетостта си.

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), обобщи, че социалният диалог трябва да се укрепи и развие, и всички партньори да участват наравно.

„Сепаративни преговори само с една от страните в тристранния диалог по локални браншове по въпроси, които засягат цялото общество, не винаги води до резултат, който да е в обществен интерес“, каза Васил ВелевТой изрази надеждата, че параметрите на бъдещите обществени поръчки ще бъдат формулирани така, че да няма предизвестен победител още на етап разглеждане на предложения.

6 ноември не е крайна дата за подаване на проекти за инвестиции, а е „етапна дата“ и компаниите, които ще се запознаят с условията на тръжните процедури след 6 ноември, също ще могат да се включат“, подчерта Велев. Той подкрепи Цветан Симеонов за това, че ще е добре да бъдат създадени насърчителни мерки към инвеститорите, наемащи освободените служители, вместо да бъдат давани пари и да не се работи с години.

Пожелаваме да има критична маса от проекти и отново подчертаваме, да бъдат подготвени прозрачни условия на бъдещите тръжни процедури, а не да се правят условия за конкретни инвеститори“, каза още председателят на АИКБ.

Ивайло Найденов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България  (КРИБ) заяви, че е важно да се работи за създаване на индустриална стратегия, защото тя ще създаде не само условия за развитие на индустрията, но и ще даде ясна посока за развитието на енергетиката. Ивайло Найденов обърна внимание, че е имало опити за налагане на едностранни визии за енергийния преход, а по въпроса трябва да се търси консенсус. Найденов добави, че правителството трябва да комуникира добре с потенциалните инвеститори в процеса на набиране на инвестиционни намерения по териториалните планове, за да може да се постигне максимален ефект.

 

 


05.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад