Назад

Нови възможности за подобряване на цифровите умения на дистанционно работещите

БТПП бе домакин на партньорска среща по проект REMOTENET. Основната цел на проекта е да подобри цифровите умения на служителите, необходими за дистанционна работа, както и да допринесе за преодоляване на отрицателните последствия от съвременния начин на работа - стрес, изолация, нарушаване на баланса между служебните ангажименти и личния живот и др. Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Еразъм+“ с участието на 6 партньорски организации от 4 страни – България, Испания, Италия и Турция.

По време на срещата партньорите представиха разработените от тях интерактивни ръководства и учебни модули, които през месец октомври ще бъдат интегрирани в специално създадена за тази цел онлайн платформа.

БТПП е изготвила следните обучителни материали:

  • Ръководство за преодоляване на негативното въздействие от социална и професионална изолация;
  • Обучителен модул за ползите от облачно съхранение на данни и популярни доставчици на облачни услуги.

В платформата ще бъдат добавени и други електронни курсове по теми, засягащи ергономичност на работното място, управление на стрес, дигитална комуникация, киберсигурност, платформи за цифрово сътрудничество и видеоконференции и др. Всички електронни курсове и интерактивно съдържание ще бъдат достъпни на английски и български език. Очаква се платформата да стартира в края на м. ноември, като БТПП ще уведоми своите членове за тази възможност. Потребителите на платформата ще могат свободно да избират темата на курса за обучение, да тестват придобитите знания и умения и да получат дигитален сертификат за успешно завършено обучение.

В края на годината БТПП предвижда провеждането на информационен ден за представяне на основните резултати по проекта и допълнителни разяснения за тяхното ползване. За повече информация следете уебсайта на БТПП, www.bcci.bg.

 

 


03.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад