Назад

Делегация, ръководена от БТПП, е на работна визита в Норвегия

Представители на БТПП и KT Подкрепа са на работно посещение в гр. Осло в рамките на проект SOLID – “SOcial diaLogue enhancement in response to COVID crisis challenges, финансиран по „Норвежкия финансов механизъм” 2014-2021, програма „Социален диалог-достойни условия на труд“. Ръководител на делегацията е д-р Васил Тодоров, гл. секретар на БТПП. Работното посещение (2-4 октомври) има за цел обмяна на опит, свързан с воденето на ефективен социален диалог в условията на криза и проучване на възможности за прилагане в България на добри практики от норвежката система.

Първият ден от визитата започна с посещение в Конфедерацията на норвежките работодатели NHO – партньор на БТПП и КТ Подкрепа по проект SOLID. Хенрик Мюнте, юридически съветник, представи на участниците структурата на социалния диалог в Норвегия. Фокус бе поставен на особеностите на дистанционната работа по време на криза, както и съпътстващото законодателство и наредби, касаещи работата от разстояние, сигурността и безопасността на работното място. Като ключови фактори за успешния социален диалог бяха посочени доверието и прозрачността. Бяха обсъдени и предизвикателствата, с които са се сблъскали социалните партньори по време на пандемията, което е и фокусът на настоящия проект.

Визитата продължи с посещение на Обединената федерация на синдикатите (Fellesforbundet) -  най-големият профсъюз, обхващащ частния сектор в Норвегия, с повече от 160 000 членове от сферите на индустрията, строителството, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта, автомобилостроенето и др. По време на срещата бяха представени характеристиките на тристранния диалог на пазара на труда в страната, както и промените, настъпили в резултат на Ковид пандемията. Бяха анализирани в ретроспекция пречките, с които са се сблъскали социалните партньори в Норвегия.

Презентации:

„Структурата на социалния диалог в Норвегия“, Хенрик Мюнте, NHO

„Участие на социалните партньори по време на криза“, Кристин Алсвик, NHO

 


03.10.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад