Назад

БТПП проведе поредица от семинари, посветени на социалния диалогПървият семинар бе организиран на 20 юни в сградата на БТПП. Събитието бе открито от Цветан Симеонов, който подчерта отговорността не само на работодателските организации и синдикатите, но  и на държавата за развитието на устойчив социален диалог в България. Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, посочи като основна характеристика на социалния диалог динамичното му развитие и необходимостта от съвместни действия на всички заинтересовани страни за подобряването му. Приветствие към участниците онлайн отправи и д-р Иванка Шалапатова, министър на труда и социалната политика. Тя изрази намерения за предприемане на действия в посока насърчаване на социалния диалог и колективното трудово договаряне за повишаване на стандарта на живот и достойни условия на труд на българските граждани.

Семинарът продължи с представяне на добри практики от Норвегия в областта на социалния диалог по време на Ковид криза. Хенрик Мюнте, представител на Конфедерация на работодателите в Норвегия, представи особеностите на дистанционната работа по време на криза, както и съпътстващото законодателство и наредби, касаещи работата от разстояние, сигурността и безопасността на работното място. 

Събитието завърши с презентация на Кирил Бинев, гл. експерт в КТ Подкрепа, който представи основните предизвикателства на пазара на труда по време на Ковид криза .

Вторият семинар, организиран по проект SOLID, се проведе на 21 юни в гр. Пловдив,  в тясно сътрудничество с Университета за хранителни технологии (УХТ). Мероприятието бе открито от проф. д. н. Божидар Хаджиев, член на УС на БТПП. Успешното партньорство на БТПП с УХТ продължава през годините и организираният семинар е пример за задълбочаване на връзката между бизнеса и научните среди. На събитието присъстваха студенти, представители на фирми, научни среди и местни организации, които взеха активно участие в провелата се дискусия по отношение на навлизането на дигитализацията за постигане на целите на социалния диалог.

 ……………………………………….

Проект “SOLID” се изпълнява от БТПП като водеща организация в партньорство с КТ „Подкрепа“ и NHO, Норвегия с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021г., програма „Социален диалог – достойни условия на труд“.

 


22.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад