Назад

Успешно приключи европейски проект „СМАРТ – Стимулиране на производства със зелен хоризонт“На 22 юни партньорите по европейския проект  „СМАРТ – Стимулиране на производства със зелен хоризонт“ – БТПП и сдружение БАБЕЛ-България, организираха заключителна конференция. 

Бяха споделени резултатите от работата през последната година и бяха представени финалните версии на разработените инструменти по проекта.

Беата Папазова – ръководител на проекта, очерта поставените цели – да се идентифицират предизвикателствата и проблемните области при прехода към кръгова икономика и максимално използване на възможностите за по-активно участие на бизнеса, общинските власти и гражданите в реализирането на този преход.

В резултат от изпълнението на проекта беше подготвен анализ на резултатите от проведено национално проучване сред бизнеса, общините и гражданите за идентифициране на тесните места в прехода. Бяха проучени и предложени около 60 добри и приложими в България практики на страните от Европейския съюз и от трети страни за ускоряване на прехода към кръгова икономика. Бяха подготвени препоръки за засилване динамиката на процеса, които бяха представени пред съответните компетентни органи по отношение на ефективното съвместно създаване на дейности и мерки за провеждането на „зелените“ политики.

По време на заключителната конференция в дискусията взеха участие над 40 представители на всички заинтересовани лица.

 


23.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад