Назад

Поредна инициатива на Съвета на браншовите организации „Представяне на чуждестранни търговски мисии пред българския бизнес“

Съветът на браншовите организации при БТПП, по предложение на своите членове, поднови инициативата за провеждане на срещи на тема „Представяне на чуждестранни търговски мисии пред българския бизнес“.

В резултат на това бе организирано и проведено Третото издание на форума, което премина успешно и към него проявиха интерес и взеха участие 32 български компании и сдружения.

Събитието протече в две части:

  • Представяне на конкретната държава и възможностите й за икономическо сътрудничество с Република България.
    Презентации направиха представители на търговските мисии, акредитирани в Р България на: Република Аржентина, Кралство Белгия и Република Северна Македония.
    Те запознаха участниците с икономическата среда в своите държави, с възможностите за инвестиции и за създаване и реализиране на търговски взаимоотношения между партньори от тези страни. Срещата даде възможност за запознаване с конкретни проекти и бъдещи инвестиционни намерения. Спомогна за затвърждаване на  съществуващи партньорства или за установяване на  нови търговски връзки и контакти за сътрудничество.
  • B2B срещи за директен контакт между чуждестранните търговски представители и български компании и неправителствени организации. По време на срещите участниците получиха отговори на поставени от тях конкретни въпроси за условията за излизане на пазарите на тези държави, изисквания и правила при експорт/импорт на стоки, реализиране на съвместни проекти и др.


Участниците в мероприятието изразиха задоволство от инициативата и заявиха желание за продължаването й в следващи издания, на които да бъдат поканени представители на други дипломатически мисии. Така ще се разшири и обогати обхватът за запознаване на българските компании и организации с икономическата среда в тези държави и възможностите за реализиране на бизнес сътрудничество.

 

 


20.06.2023 г.

Още новини:

Видео:

Назад